Inne & Ute Trädgård

Visste du att.....

Här kommer du hitta inspiration, nyttigt vetande och annat intressant

 

Så var det det här med fotosyntes.....  1/4 2023

Med hjälp av energin i solljuset omvandlas koldioxid och vatten till socker, syre och vatten. Koldioxid strömmar in i bladet genom klyvöppningar i epidermis  (överhuden på bladet). Solljusets energi fångas upp av palissadcellernas (grön vävnad under överhuden som är rika på klorofyll)-(ämnet som ger växterna dess gröna färg). Vattnet, som transporteras genom bladnerven, möter koldioxiden och solenergin. Fotosyntesen äger rum i bladen. Resultatet blir socker, syre och vatten, det blir energi till växtcellernas uppbyggnad.

 

Vad gör daggmaskar för nytta då.....  1/4 2023

Dom är duktiga på att äta växtdelar som bryts ner i jorden där mikroorganismer fortsätter nedbrytningen  vilket berikar jorden då den blandas om, det ger en luckrande effekt i jorden och maskgångarna, som ibland kan gå mycket djupt fungerar som dräneringsrör vid regn och bevattning, så se till att du har mycket daggmaskar i dina rabatter. Spar gärna lite löv  i trädgården som maskarna kan bryta ned.

 

Vad är nematoder.....  1/4 2023

Det är mycket små maskar som hjälper till med nedbrytningen av dött organiskt material

 

Vad är mikroorganismer.....  1/4 2023

Svampar och bakterier, de har stor betydelse för nedbrytning av organiskt material

 

Svampar.....  1/4 2023

Om svampar och dess mycel kan jag skriva hur mycket som helst om! Det du ser ovanför mark utgör en liten del av svampen. Vad är då mycel, jo det är miljontals trådlika celler som kallas hyfer. I ett gram jord kan det finnas 100 meter av dessa hyfer. T ex träd och svampar har ett snillrikt samarbete under jorden sk symbios. Svampen hjälper trädet med att frigöra och ta upp mineraler(växtnäring)ur marken och för den hjälpen får svampen socker, alltså energi från trädet. Smart va!!

 

Klimatsmarta trädgårdtips på vad DU kan göra för kolinlagringen i din trädgård....... 15/5 2023

Minimera hårdgjorda ytor såsom stenläggningar, asfaltering, grusytor med markduk, stenplattor och trätrall, välj gräsmatta i stället. 

 Gör din egen kompost, då minskar du ditt koldioxidavtryck då du slipper köra bort avfallet och du gör egen jord.                             

Minimera grävandet i jorden-det minskar frisläppandet av kol.

Låt gräsmattan växa, det är bra för insekter och andra djur, det minskar också användandet av fossila bränslen, annars kan du klippa gångar i gräsmattan och se hur det kommer nya fina växter som också är bra för våra pollinerare.

Plantera mera! Kol lagras i växters biomassa, blanda med träd, buskar, perenner, ettåriga växter samt klätterväxter

Välj häck i stället för staket.

Täckodla-lägg ett lager med t ex löv, gräsklipp eller flis så hålls fukten i jorden bättre